Don - kanyar, III.hadtest, Vollner Lajos
Menü
 
5. Doni napok II
 
 
 
 

5. Doni napok II

 

1943

 

 

 

Jan. 1-3.    Az idő meggyengült, a futóárkok tele lettek vizzel. Csendes napok,
 
az ellenség néhány ágyu- és aknatvető lövés kivételével – mely a kolhozra hullott - hallgat.
 
Január elsején (a moszkvai rádió szerint) elérte a III. hdt-et az a titkos hir, hogy Sztálingrádnál
 
a németek teljesen be vannak keritve és „felszámolásuk” folyamatban van!
 
Nagy szükség lenne téli ruhára, de nincs egyenlőre esély valamit is kapni.
 
Kónya Lajos 3.-án irja: `"Estére megint a Donra megyek. Sötét lesz, irgalmatlan sötét. S ha
 
néhány napig ilyen idö lesz még, elmegy a hó egészen".
 
Jan. 5.       „Este ½ 6-kor az utászok aknákat telepitenek, útküzben a Kolhozunk szélén kis
 
szánkókon szállitott aknák felrobbantak. Rettenetes detonáció   állt be, a kolhozunkban lévő
 
          összes bunker ablakait a légnyomás valósággal kisöpörte. [...]  köröskörül
 
szétszagatott emberi testek [...]. Az   aknákat a zsidó munkaszolgálatasok szállitották, a
 
halottak száma 20 zsidó és egy utász tizedes volt”.
 

       

 

    
 
 
 
Kónya Lajos 3.-án irja: `"Estére megint a Donra megyek. Sötét lesz, irgalmatlan sötét. S ha néhány napig ilyen idö lesz még, elmegy
 
 
a hó  egészen".
 
          
 
                
 
 
Jan. 5.  „Este ½ 6-kor az utászok aknákat telepitenek, útküzben a Kolhozunk szélén kis
 
   
                         szánkókon szállitott aknák felrobbantak.  Rettenetes detonáció   állt be, a kolhozunkban lév
 
                       
              összes bunker  ablakait a légnyomásvalósággal  kisöpörte. [...]  köröskörül szétszagatott emberi
 
 
              testek [...]. Az   aknákat a zsidó munkaszolgálatasok szállitották, a halottak száma 20 zsidó és egy
 
             
               utász tizedes volt”.

 
 Kolhoz, ami közelében lehetett a nagy aknarobbanás is. Jobbra lent a Don.
 
     [szerző, 2011]
 

 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Egy fiatal orosz katona aknákkal.

 

 
Jan. 6.    Sipos Béla naplójából: „Szomorú vizkereszt! Emberlábak, feltépett törzsek, kezek          hevernek
 
             szanaszét a kolhoz területén. Még kétszáz méter távolságban is láttam csipőből kiszakitott
 
             emberlábat, melyen a ruha alig maradt. Fej nélküli törzset, melynek a nyakán jött ki a bél. Hús és
 
              vér darabokat 300 méteres körzetben lehet látni. Soha nem lehet elfeledni ezt a szomorú esetet”.
     
                                                         
 
Jan. 7.    Leváltásra készülnek az északi egységek. Mindenki boldog, hogy végre haza kerülhet. Délen
 
              erős harcok.  Az olaszoknál már áttörtek az oroszok.
 
 
                Dr. Viczián Antal irja e napon:
   
Jan. 8.     Kezdődik az átadás.
 
Jan. 9.     Itt északabbra még „némileg csendes napok, [...] „csak már nagyon vágyunk valamennyien haza
 
                [...]”.
 
   „Boldogan magyarázok és mutogatok meg mindent az új emereknek. [...] Ma   párat lőtt a
 
    kolhozba a ruszki aknavető”.
 
 
         
 
                 
 
  Gremjacse déli része, fent jobbra az iskola, az új képen balra, amiből készül a (hadintézeti) muzeum. Lejebb az  orosz - magyar
 
 
pénzen felépitett - emlékmű. [A magyar finanszirozás volt az előfeltétele a magyar központi temető létrehozásának].
 
 

       
 
     
 
                                   Szabadságos vonat Sztarij Oszkolból.                                      Kenyér ellátás az első vonal hátteréböl.
     

A helyzet a hadsereg vezérkari főnökét ilyen megállapításokra késztette: "A zubbonyok 25%-a, a

lábbe1ik 40%-a, a nadrágok 50%-a, a fehérnemű 75%-a elhasználódott... Különösen válságos a

hadsereg fehérnemű helyzet. Az emberek zöme szakadozott, teljesen elhasznált, javíthatatlan

fehérneműt hord, egy része pedig ing nélkül jár, mert e cikkekből a tényleges szükséglet 10%-át sem

kapták meg." A fűtési nehézségeket így jellemzi: "A szalma és fűtőanyaghiány igen nagy [...] az

emberek fűtetlen barakkokban a földön kénytelenek hálni.


[...]Ugyanakkor a malária és bélhurut is járványszerűen fellépett a legénységnél, mely azután

 

nagymérvű végelgyengüléshez vezetett."

 

Jan. 12         [Àttörés Urivnál]  „Napjaink egyformák [...] haza  csak a jó Isten  tudja, hogy kik és mikor  mehetünk.
 
 
                    [...] Már kilencedik napja,  hogy az első vonalban vagyunk, és mégsem váltanak le bennünket”.
 
 
 
 
 
 
Jan. 13.      „Este vállakozást hajtottak végre a puskások. Az 54-esnél. [...] Három halottat és egy
 
                   
                   géppisztolyt ejtettek".
 
 
Jan. 14.       Dervalics László irja:  „ A mai éjszaka kissé meleg volt. Hajnali négy  órakor az  orosz az  egész vonalon végig
 
 
                   általános támadást hajtott végre.[...] bevallom   őszintén, e hosszú frontszolgálati időm alatt most lepett meg  először az a 
 
 
                   gondolat, hogy netovább úgy is ez lesz  az utolsó  éjszakánk[...] Erős harc következett [...] A tüzérek gyönyörűen lőttek [...]
 
 
                  Borzasztó hideg volt, 45 fok felé süllyed a  hőmérő”.
 
 
Jan. 15.     Reggel sok gyalogos minden fegyver nélkül visszözönt. Az oroszok már csak 20  km vannak a
 
                 6. üteg állásaitól. A lövegek felét előre, felét meg hátra irányitják.  Ekkor már kezd kialakulni
 
                 az a nézet, hogy itt bekeritésről lesz szó! Már a felderitők is hátra vonulnak.
 
 
                Krassay Pál (a 9.te parancsnoka): "6 h 30-kor: A 9./2. üteg jelenti, hogy beérkezett
 
                Gremjatcsje-ba 2 löveggel. Ugyancsak vele jött az 5. ütegnek egy lövege. A 9./2. ütegnek egyik
 
                hatosfogatát telitalálat érte. Vonóerö hiányában [...] a löveget fel kellett robbantani. A másik
              
                olyan  móden veszett el, hogy a pánik folytán hátraözönlö gyalogság és az ellenség közé került a
                
                tüzelöállás, melyet egy orsosz si-csapat támadott. Löveget hasznavehetetlenné tették [...]".
 
Jan. 16.    De az oroszok hirtelen megálltak ,amit a magyar oldalon senki nem értett meg, mert ellenállást
 
               már nem tudtak volna kifejteni. [Manapság már tudatos, hogy a gyors előrenyomulásuk miatt az
        
               utánpótlásuk nekik is késett].
 
                De a 20. és 6. ho és egy német ezred teljesen felbomlott. Mindent elégettek és felrobbantottak.
 
                [Többek között élelmet és nem kiadott téli ruhákat is, amig a katonák éheztek és fagytak!]
 
Jan. 17.   Az orosz támadás folytatódott. Négy löveg [9./6. üteg] már közvetlen irányzékkal lőtt. A
 
                 gyalogság már a tüzérek háta mögött van!
 
                 Gremjcsje/Rudkino  védelmének a megszervezése.
 
                                       
 
Jan. 18.      Amig északabbra a napok csöndesek, itt erős  harcok folynak. 40 fok minusz. Az állások be
             
         lesznek keritve, mindekimenekülő készentlétben van.
               
         Este 8-kor megkezdődött a pánik szerü visszavonulás.
 
        Ment mindenki, amerre látott, ahol oroszt nem sejtettek. Minden vissza maradt, hogy könnyebben
 
        lehessen menekülni.
 
 
 Kónya Lajos : "Isten veled "csendes" DON!  Bocsáss meg, hogy jelzödet idézöjelbe tettem. Én
 
igazán nem tehetek róla, hogy zajosnak ismertelek meg. De néha csendes is voltál, és ilyenkor
 
elmerültem szépségedben.
 
Isten veletek, parti füzesek! Borzalmasak voltatok, sürü bokraitokban a halál leskeklödött ránk.
 
Titokzatos mélységetekben halottaink alusznak; bocsássátok meg nekik, szeressétek öket!
 
Isten veled "elöretolt"! Többé nem szurkolok havas futóárkaidban, sötét szorongató éjszakákon
 
nem számolom a kinos perceket. Itt hagylak, zokszó nélkül. De nem fogom elfelejteni a hullabüzt,
 
a drótakadály elött megtorpanó sötét árnyakat és a gránátok sipolását".
 
 
 
Vida istván irja: "[...] az egyik ágyut a [...] bunkerböl ki kellett tolni. Ahogy megtettük, máris több
 
lövést le kellette adni az irányzásból következtetve oda, ahova eddig még gondolni sem mertünk:
 
délnyugatra, vagyis a hátunk mögé".
 
 

    

 
Jan. 19.      Dr. Viczian Antal: „Az urivi áttörés most már biztos [...] A 20 kho-t szétverték. Kaltróy közölte, hogy tőlünk délre teljesen
 
                   zavaros a helyzet”.
 
 
       A 9./5. ütegnél  [Rudkino]  még felvette e legénység, közösen az 5. üteggel egy-két dolgát és
 
 
       délben folytatta utját Ivanovka felé. [A III. hdt minden déli egysége arra felé tartott, amig később
 

                                               az északiak  Dimitrijevká -n és Staro Nikolskojé-n keresztül menekültek. Két napig nem ettek a

 
        katonák és Ivanovkán is csak „egy kis teát” kaptak. Èszakon is most már állandó riadókészültség.
 
 
        A bakák a nyári ruhában majd meg fagynak. Az idő megenyhült és esik a hó.
 
 
Jan. 20.-    25.-ig Csendesebb napok, de a rengeteg embernek nem volt elég szállási lehetősége. Rengeteg  a fagyott tagu ember.
 
          
                  Krassay Pál: "A hadosztály törzs szállását 21.-én Dimitrijevkara helyezik át".
                                      
 
Jan. 21.    „Nem tudom haza megyünk-e mostanában”.
 
                 
                  Krassay Pál: "16 h-kor: Az ezredparancsnokság Dimitrijevkara indul, szürkületkor érkezik. A hadosztályparancsnokság
 
         
                  ugyanide 19 h-kor érkezik be.
 
 
Jan. 22.     Meleg ruha, és fegyver osztás. „ A helyzet állitólag javult, éppen ezért érthetetlen, mit akarnak velünk. Hogy mi lesz velünk[...].
 
 
 
Tovább kattintással a menüben: 6. Utolsó Don-i napok.
 
 
 
 

A horoszkóp a lélek tükre,egyszer mindenkinek bele kell néznie! Kattints és tedd meg Te is! Szeretettel várok mindenkit!    *****    Találkozz SZEMÉLYESEN a SKAM sztárjával Budapesten!!! - Nézd magyar felirattal kedvenc SKAM sorozataid! - SKAM SKAM SKAM    *****    PIKKIN SHOP - Márkás cipõk, jó árak! - VANS, NEW BALANCE, CONVERSE, NIKE, PUMA, LEVI'S - KATT A CIPÕKÉRT!:)    *****    Írásaim, Verseim, Gondolatok ~ Norina Wallace Oldala    *****    Sok asztrológiai és ezoterikus olvasmány,szoftverek,horoszkóp megrendelési lehetõségek diplomás asztrológustól! Kattints    *****    A legmenõbb mandalás póló a tied lehet! Kattints ide!    *****    A legjbb cicás póló a Pólómánia oldalán! Kattints!    *****    Horoszkóp minden érdeklõdõnek, diplomás asztrológustól. Rendeld meg, a nagyon részletes analízist és 3 év elõrejelzést!    *****    Gyémánt Erika blogja. Gyere és nézz be!    *****    Tarot kártyajóslás kedvezményes áron - Norina Tarot.    *****    Egy jó receptet keresel? Kattints, és válogass, a jobbnál jobb receptek között!    *****    Írásaim, Verseim, Gondolatok ~ Norina Wallace Oldala    *****    Kiket várunk nagyon? ismerd meg a keresett és canon karaktereinket :)    *****    "Nekem nem kell a valóság! Én varázslatot akarok!" - Tennessee Williams    *****    Írásaim, Verseim, Gondolatok ~ Norina Wallace Oldala    *****    Mit érez irántad? Miért viselkedik úgy, ahogy? Megcsal? - A Tarot kártya tudja a választ! Norina Tarot    *****    <<< szerepjáték - szerepjáték - szerepjáték - szerepjáték - szerepjáték - szerepjáték - szerepjáték - szerepjáték >>>    *****    AemyDesign.hu teljes kódolt designek gportalra és wordpressre, kódok, tutorialok. képek - AemyDesign.hu - AemyDesign.hu    *****    Blog, regények, hangulatok, zenék, vagyis minden, ami egy kicsit én, egy kicsit Nova-Time    *****    ÉS MI LESZ AZ ÁR, AMELYET MEG KELL FIZETNI MÁGIÁÉRT? MIRE LEHET KÉPES EGY DRUIDA, KI HOSSZÚ ÁLOMBÓL ÉBRED?